Utolsó kommentek

NYOMJ EGY LÁJKOT!

Anglia, élet és munkavállalás

Ha angliai munkavállalást tervezel, jó helyen jársz. Ennek a blognak a célja ugyanis az informálás és a tapasztalatok megosztása.

NYOMJ EGY LÁJKOT!

My VisitorStat

2012.03.10. 13:25 Árpádiusz

Anglia, élet és munkavállalás

 A blog hivatalos Facebook üzenőfala itt található:

 http://www.facebook.com/pages/Anglia-%C3%A9let-%C3%A9s-munkav%C3%A1llal%C3%A1s/287479354604991

2010 Október
2010 November
2010 December
2011 Január
2011 Február
2011 Március
2011 Április
2011 Május
2011 Június
2011 Július
2011 Augusztus
2011 Szeptember
2011 Október
2011 November
2011 December
2012 Január
2012 Február

Szólj hozzá!


2012.02.04. 17:41 Árpádiusz

Bizonyítvány honosítása Angliában

 Továbbtanulás céljából szükséges a Magyarországon megszerzett oklevél vagy bizonyítvány honosítására. Ez egy többlépcsős folyamat, mely Magyarországon kezdődik. Minden egyes lépés pénzbe kerül, ezért érdemes a hatályos tarifákról érdeklődi.

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

A Magyarországon megszerzett bizonyítványokról tőlük kell hatósági igazolást kérni. Ez a dokumentum magyar nyelven íródik, ezáltal ezt önmagában nem lehet Angliában használni.

Részletekért érdemes az OH honlapján érdeklődni: http://www.oh.gov.hu/ekvivalencia

Fordító irodák

Rájuk természetesen az angol nyelvű fordítás miatt van szükség. Itt érdemes megérdeklődni, hogy a fordítás hitelesítésében tudnak-e segíteni.

Magyar nagykövetség

Magyarország londoni nagykövetségén lehet kérni hitelesítést, bármilyen hivatalos dokumentum esetén. Hamár egyszer Anglia a cél, érdemes velük felvenni a kapcsolatot.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UK/hu/

NARIC

Angliában a bizonyítvány honosítását a NARIC végzi el. Ez a szervezet nem csak a szakképesítés meglétét ellenőrzi, illetve fogadja el, hanem egyúttal besorolja azt az angol oktatási rendszer keretin belül. Ennél fogva az általuk kiadott igazolás alapján tudni lehet, hogy a Magyarországon megszerzett képesítés milyen képzési szintnek felel meg Angliában.

Részletekért érdemes a NARIC honlapján érdeklődni: http://www.naric.org.uk

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás papírmunka


2012.02.02. 00:01 Árpádiusz

Felnőttképzés-Bevezetés

 Mint arról már korábban szó esett, Angliában az iskolaköteles kor alatt gyakorlatilag nincs lehetőség szakma megszerzésére. Bár léteznek szakképesítést nyújtó tanfolyamok, elméleti és gyakorlati tudást biztosító képzés csak felsőoktatás illetve felnőttoktatás keretein belül lehetséges. A felsőoktatás belépő szinten hároméves, mely főiskolai diplomát nyújt. A posztgraduális képzés legalább három éves, melybe egyetemi tanulmányok vagy éppen a doktori képzés sorolható. Az egyetemi képzés térítés fejében történik, de itt is meg van szabályozva annak összege.

Azok számára, akik az iskolaköteles kor betöltése után már dolgozni szeretnének, szintén van lehetőség a továbbképzésre. Általánosan elterjedt a munkahelyen megszerzett gyakorlatra alapuló képzés. Ebben az esetben a munkaadó szervezi az oktatást és általában ő fizeti a költségeket is. Ennek hátránya, hogy sok esetben a munkaadó visszatartja a szakképzést bizonyító oklevelet vagy bizonyítványt. Teszi ezt azért, hogy a munkavállaló ne tudja hivatalosan máshol használni azt a tudást, amit végső soron a munkaadója adott neki. 

Az, aki maga szeretne szakképzést nyújtó tanfolyamot elvégezni, annak számára a lehetőségek száma végtelen. Itt inkább a pénz szabhat gátat. De, ha valaki államilag támogatott főiskolát választ és/vagy valamilyen szociális segélyben részesül, akkor jó esélye van magas szintű költségtérítésre. Ennek hátránya a gyakorlat hiánya lehet. Sok tanfolyam nem vagy csak csekély gyakorlatot biztosít. Ez pedig sokszor előnytelen helyzetet tud teremteni.

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.31. 00:02 Árpádiusz

Aktuális tartalomjegyzék:


A bejegyzés megtekintéséhez kattints annak címére:
 
Alapfokú angol nyelvleckék, hanganyaggal: ENGLISH PLEASE - BLOG
 
2012. január:
Dátum:
Bejegyzés címe:
Január 31
Január 30
Január 29
Január 28
Január 27
Január 26
Január 25
Január 24
Január 23
Január 22
Január 21
Január 20
Január 19
Január 18
Január 17
Január 16
Január 15
Január 14
Január 13
Január 12
Január 11
Január 10
Január 09
Január 08
Január 07
Január 06
Január 05
Január 04
Január 03
Január 02
Január 01
 

1 komment

Címkék: archívum


2012.01.31. 00:01 Árpádiusz

Angliai tanulmányok folytatása Magyarországon

A következőkben olyan jogszabályokat fogok leírni, mely azoknak nyújthat segítséget, akik Angliában végezték el tanulmányaikat és Magyarországon szeretnék honosítani ezt. Most pedig jöjjön a hivatalos szöveg:

A külföldön szerzett bizonyítvány felülhitelesítése

A külföldön szerzett bizonyítvány a külföldi hatóságok és a magyar külképviselet felülhitelesítése nélkül is elfogadható. Az Et. 8. §(8) bekezdése szerint az elismerési és honosítási eljárásban a külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik. Ha a külföldi bizonyítvány vagy oklevél hitelessége vagy jogi hatálya nem állapítható meg, az eljáró hatóság előírhatja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet külföldi illetékes hatóság hitelesítse felül, illetve a kérelmező nyújtson be olyan, külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél a kérelmezőt külföldön szabályozott szakma gyakorlására jogosítja fel.

Célszerű, ha a tanuló előzetesen tájékozódik, hogy az elismerést végző magyarországi iskola, hatóság kéri-e a felülhitelesítést.

A külföldön végzett tanulmányok beszámítása

A külföldön végzett tanulmányok elismerésének két módja lehetséges:

Az általános iskolai és középiskolai végzettségi szint teljes jogi hatályú elismerését az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja végzi. Erre az elismerésre általában akkor van szükség, ha az elismerést munkavállalás céljából kérik.

A külföldi bizonyítványok továbbtanulási célból történő elismerését az az oktatási intézmény végzi, ahol a tanuló tanulmányait folytatni kívánja.

A Kt. 111. §-a szerint a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar közoktatás iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az Et. szabályozza a külföldön folytatott résztanulmányok beszámításának feltételeit. A külföldön folytatott, nem befejezett alap-, közép- vagy felsőfokú iskolai (rész-) tanulmányok beszámítása a külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján történik. Az oktatási intézmény akkor számíthat be külföldön folytatott résztanulmányokat, ha a kérelmező külföldön elismert intézményben folytatta tanulmányait. Az oktatási intézmény a résztanulmányok beszámításának feltételéül különbözeti vizsgák teljesítését szabhatja meg. A gyakorlat általában az, hogy a magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tárgyakból mindenképpen különbözeti vizsgát kell tenni, ezért célszerű, ha az a tanuló, aki vissza akar térni Magyarországra, ezekből a tantárgyakból felkészül. Ezen kívül mód van arra, hogy az illető iskola igazgatójával előzetesen tisztázza tanulmányai magyarországi folytatásának feltételeit.

Középiskolai jelentkezés a külföldön megszerzett általános iskolai végzettség alapján

Amennyiben a tanuló külföldön végezte el az általános iskolát, a középiskolai felvétellel kapcsolatosan a kiválasztott iskola igazgatójához kell kérvényt benyújtani. A külföldön szerzett általános iskolai végzettséget a középiskola igazgatója elfogadhatja.

A külföldön szerzett érettségi bizonyítvány elfogadása továbbtanulási célból

Amennyiben a magyar tanuló külföldön szerez érettségit, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről az Oktatási Hivatal dönt. A külföldi érettségi elfogadását az Et. 13. §-a szabályozza. Ennek megfelelően,a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a Lisszaboni Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. Amennyiben a középiskolai érettségi bizonyítvány ennek a szempontnak az alapján nem minősül a magyar középiskolai érettségivel egyenértékűnek, középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely - figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket - a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá

a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja,

közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és

tanúsítja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett.

Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor középiskolai érettségi bizonyítványként olyan külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely

közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,

a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, és

valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására.

A külföldi oktatási intézmények által kiállított érettségi bizonyítványok országon belül is különbözhetnek egymástól, ezért azt javasoljuk, hogy a külföldi tanulmányok megkezdése előtt a tanuló tájékozódjon arról, hogy milyen tanulmányokat folytasson, milyen tantárgyakat vegyen fel, milyen külföldi bizonyítvány, milyen vizsgák ismerhetők el a magyar oktatási rendszerben. Az USA-ban például többféle elnevezéssel létezik érettségi bizonyítvány, a kiutazónak tisztáznia kell, hogy a megszerzett bizonyítvány Magyarországon mire jogosítja.

A magyar érettségi megszerzésének lehetősége a külföldi középiskolai bizonyítvány alapján

Amennyiben a külföldön szerzett középiskolai bizonyítvány nem ismerhető el érettséginek, a tanuló a következő módon tehet magyar érettségit. Az Et. 13. § (5) bekezdése szerint a középiskolai tanulmányait külföldön befejezett kérelmező bármely, érettségi vizsga lebonyolítására, érettségi bizonyítvány kiállítására jogosult oktatási intézményben, vizsgaközpontban kérheti tanulmányainak és vizsgáinak az érettségi vizsgába történő beszámítását. Az oktatási intézmény, illetve a vizsgaközpont állapítja meg, hogy milyen tantárgyból kell érettségi vizsgát tennie, amelynek letételét követően kiállítja a magyar érettségi bizonyítványt. A középiskolai tanulmányok beszámításával kapcsolatosan utalunk az Et. 62. §-ára is.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban Év.) szintén kitér a külföldi középiskolai tanulmányok beszámítására. A rendelet 56. §-a szerint, ha a külföldi oktatási intézményben szerzett és a Magyar Köztársaságban nemzetközi szerződéssel egyenértékűnek el nem ismert bizonyítvány középiskolai érettségi bizonyítványként történő elismerése nem lehetséges, a bizonyítvány tulajdonosa az Et. 62. §-a alapján kérheti a középiskolától a külföldön folytatott tanulmányok beszámítását. Az iskola igazgatója az Et. 62. §-a alapján lefolytatott eljárás keretében dönt arról, hogy a bizonyítvány tulajdonosa - a külföldön folytatott tanulmányok beszámítása alapján - befejezte-e a középiskolai tanulmányait, és érettségi vizsgára bocsátható. Ha az iskola igazgatója megállapítja, hogy a bizonyítvány tulajdonosa a középiskolai tanulmányait befejezte, és érettségi vizsgát tehet, ezt a tényt záradék formájában rávezeti a külföldön kiállított bizonyítvány fordítására. A záradékot iktatószámmal, az iskola bélyegzőjének lenyomatával és az igazgató aláírásával kell ellátni. A záradékkal ellátott bizonyítvány másolatát - a bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések szerint - az iskola irattárában el kell helyezni. A záradékkal ellátott bizonyítvány tulajdonosa érettségi vizsgára jelentkezhet.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás papírmunka


2012.01.30. 20:19 Árpádiusz

Magyar diákigazolvány Angliában tanulóknak

 

Az Angliában tanuló magyar állampolgárságú diákok is jogosultak magyar diákigazolványra. Ezt a dokumentumot ebben az esetben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium állítja ki.

A külföldön tanuló magyar állampolgárok diákigazolványainak ügyintézése

Ügyfélszolgálati Osztályunk csak a külföldön tanuló magyar állampolgárok diákigazolványainak kiállítását végzi. Amennyiben Ön nem tartozik ebbe a körbe, a diákigazolványok igénylésével kapcsolatos kérdéseire a www.diakigazolvany.hu oldalon kaphat választ.

Amennyiben Ön magyar állampolgár és külföldön folytatat tanulmányokat, a diákigazolvány igénylőlapot beszerezheti az Ügyfélszolgálati Osztályon, illetve igény esetén azt postán is megküldjük.

Az igénylőlaphoz csatolni kell közoktatási intézmény tanulója esetén egy az adott tanévre, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az adott félévre érvényes eredeti iskolalátogatási igazolást, illetve a magyar állampolgárságot igazoló okirat másolatát. Emellett 1 db igazolványképet (3,5cm*4,5cm; lehetőleg fekete-fehér) kell felragasztani az igénylőlapra. A kérelmi laphoz mellékelt csekket (közoktatásban tanuló esetében: 550 Ft; felsőoktatásban résztvevő hallgató esetében: 1.600 Ft) kell befizetni, a feladóvevényt célszerű megőrizni.

További feltétel, hogy az oktatási intézmény akkreditált legyen, ezt szükség esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH-MEIK) igazolja. (Az igazolást, - amennyiben az szükséges, - az Ügyfélszolgálati Osztály hivatalból kéri meg.)

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíjasai esetében az iskolalátogatási igazolás és az OH-MEIK szakvéleménye nem szükséges, tekintettel arra, hogy róluk a MÖB-től rendszeresen aktualizált listát kapunk.

Amennyiben külföldi közoktatási intézményben folytatja tanulmányait, kérjük, hogy egy, az igénylőlaphoz mellékelt levélben a születési dátumát, a születési helyét, illetve az édesanyja születéskori nevét szíveskedjen közölni velünk.

Az elkészült diákigazolványt az Állami Nyomda az igénylőlapon megjelölt címre postázza. A posta által kikézbesített diákigazolványon nem található érvényesítő bélyeg. Ez beszerezhető az Ügyfélszolgálati Osztálytól személyesen (vagy postai úton). Az érvényesítő matrica felragasztásának feltétele a diákigazolvány és - közoktatási intézmény tanulója esetén az adott tanévre, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az adott félévre - érvényes, eredeti iskolalátogatási igazolás megléte. Az érvényesítéshez hozza magával (küldje el postán) a diákigazolványt, mert az érvényesítést kizárólag az Ügyfélszolgálati Osztály munkatársa végzi.

A közoktatásban tanulók esetében a diákigazolványt - az adott tanévre érvényes iskolalátogatási igazolással - évente kell érvényesíteni (az érvényesítő matrica szeptember 1-jétől a következő tanév október 31-ig érvényes.) A tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő év október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. (Tanköteles kor: 1998 előtt megkezdett iskolai tanulmányok esetében 16 év, 1998-ban 1. osztályba lépők esetében 18 év).

A felsőoktatásban tanuló hallgatók esetében a diákigazolványt - az adott szemeszterre érvényes iskolalátogatási igazolással - félévente kell érvényesíteni. Azon országokban tanuló hallgatók, akik egy, illetve több évre szóló iskolalátogatási igazolást kapnak, kérem, szíveskedjenek azt félévente érvényesíttetni.

Az matrica érvényessége:

1. félév: szeptember 1-jétől következő félév március 31-ig;

2. félév: február 1-jétől október 31-ig.

Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló, illetve hallgató kérésére ideiglenes diákigazolvány adható ki. A kiállításhoz szükséges 1 db igazolványkép. Az ideiglenes diákigazolvány a kiállítás napjától számított 60 napig érvényes. Térítési díja: 360 Ft. Az állandó diákigazolvány érvényesítésekor az ideiglenes diákigazolványt le kell adni Ügyfélszolgálati Osztályunkon. Amennyiben azt nem szolgáltatja vissza, úgy a vonatkozó jogszabály értelmében a térítési díj 500%-át (1800 Ft) kell megfizetni.

Elérhetőségi adatok: Ügyfélszolgálati Osztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: 06-1-795-4755, 06-1-795-4670

Fax: 06-1-795-0214

A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Szilágyi Judit, Vas Anikó, Wida Mónika, Juhász Katalin

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 9-12 és 13-16 óráig

Kedd 9-12 és 13-16 óráig

Szerda 9-12 és 13-16 óráig

Csütörtök 9-12 és 13-16 óráig

Péntek 9-12 óráig

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás papírmunka


2012.01.29. 20:15 Árpádiusz

Magyarországi tanulmányok folytatása Angliában

A következőkben olyan jogszabályokat fogok leírni, mely azoknak a szülőknek lehet fontos, akiknek már iskoláskorú gyereke van Magyarországon:

 A magyar állampolgárságú tanuló a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 109. §-a szerint engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön, és tankötelezettségét külföldön is teljesítheti.

A külföldön folytatott tanulmányokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

Amennyiben a tanuló még nem iratkozott be magyar iskolába, a lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tanköteles tanuló esetén a tanulmányok külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat jegyzőjének.

Amennyiben a tanuló már beiratkozott hazai iskolába, az iskola igazgatójának kell bejelenteni, hogy a tanuló külföldön kívánja teljesíteni tankötelezettségét. (Kt. 109. §) Mivel a tanköteles tanulót a jegyző tartja nyilván, tudnia kell, hogy az érintett hol teljesíti tankötelezettségét. A Kt. 108. § (3) bek. szerint, a külföldön létesített tanulói jogviszonyról kérelemre a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző állít ki hatósági bizonyítványt. Amikor a tanköteles tanuló hazatér, külföldön szerzett bizonyítványát be kell mutatnia abban az iskolában, ahol tanulmányait folytatni kívánja.

A magyarországi tanulói jogviszony alakulása a külföldi tanulmányok alatt

A külföldi tanulmányokat folytató tanuló magyarországi tanulói jogviszonya kétféleképpen alakulhat.

Az állandó lakóhellyel rendelkező tanulónak a külföldi tanulmányok alatt szünetel a magyarországi tanulói jogviszonya (Kt. 109. §). Amennyiben a tanuló visszatér külföldről, az igazgató által meghatározott feltételekkel (különbözeti vizsga letétele) folytathatja tanulmányait. A tanulói jogviszony szünetelését záradék formájában bevezetik a beírási naplóba és a törzslapra. A záradék formáját a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban R.) 4. sz. melléklete tartalmazza. A záradékban a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamát is fel kell tüntetni. Amennyiben a család a tervezettnél hosszabb ideig tartózkodik külföldön, erről az iskolát értesítenie kell. A Kt. 69. § (5) bekezdése szerint a tanulónak a tanulói jogviszony szünetelése alatt is joga, hogy látogassa az iskola létesítményeit, tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben, kérje átvételét másik iskolába. A R. 16. §-a szerint az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola törli a tankötelesek nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tankötelezettsége a megfelelő életkor betöltése következtében megszűnt. Az iskolának a tanulói jogviszony szüneteléséről, megszüntetéséről értesítenie kell az illetékes jegyzőt, aki a tanköteles tanulókról nyilvántartást vezet. (Kt. 91. § (7) bek.)

A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet szerint a nem magyar, államilag elismert oktatási intézményben tanuló magyar állampolgár diákigazolványát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ügyfélszolgálata állítja ki.

A tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető (Kt. 7. § (1) bek.). A külföldre távozó tanuló magántanulói státuszt kérvényezhet. Ebben az esetben a tanulói jogviszony nem szünetel, a tanuló a magyar iskolában teljesíti tankötelezettségét, de általában külföldön is iskolába jár. A magántanulói státuszt a R. 4. sz. mellékletében feltüntetett záradék formájában a naplóba és a törzslapra kell bevezetni. A R. 23. §-a szerint a magántanuló érdemjegyeit az az iskola állapítja meg, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A magántanuló számonkérésének módját az iskola határozza meg. Ez a megoldás a tanuló túlterhelése miatt megkérdőjelezhető, hiszen a külföldi tanulmányok hazatéréskor elismerhetőek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kt. 1. sz. mellékletének második részében foglaltak szerint a normatív hozzájárulás meghatározásakor sem a tanulói jogviszonyt szüneteltető, sem a magántanulói státusszal rendelkező tanulót nem lehet figyelembe venni.

Az iskola iratainak (bizonyítvány) felülhitelesítése

A külföldre vitt iskolai okiratokat, bizonyítványt a Kt. 113. §-a szerint felülhitelesítéssel kell ellátni. A hitelesítést az iskola fenntartója, helyi önkormányzat által fenntartott iskola esetén a jegyző (főjegyző) végzi el, és az oktatásért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és, amennyiben az szükséges, az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül.

A külföldre vitt bizonyítványok hitelesítését először a fenntartó, majd a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálata végzi el. Ezután kerül sor a bizonyítvány Külügyminisztérium által történő felülhitelesítésre.

A bizonyítványok külügyminisztériumi felülhitelesítése

A bizonyítványok annak alapján, hogy mely államban kívánják azokat felhasználni, a külügyminisztériumi eljárás vonatkozásában két csoportba sorolhatók:

Azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló 1961-es Hágai egyezménynek, az okiratokat a Külügyminisztérium Apostille tanúsítvánnyal látja Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül használható. Az EU tagországok ebbe a körbe tartoznak.

Azon államok, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, továbbra is az okiratoknak a magyar Külügyminisztérium, ill. annak Konzuli Főosztálya által történő klasszikus felülhitelesítést követelik meg. Az így felülhitelesített okiratokat a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni ahhoz, hogy külföldön felhasználható legyen.

Hatósági igazolás kiállítása a magyar bizonyítványról

A magyarországi bizonyítványról hatósági igazolás kiállítását lehet kérni, erre általában szakképesítés igazolásához van szükség. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban Et.) 60/A.§(1) bekezdése szerint az Oktatási Hivatal kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány azt igazolja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet hazai oktatási intézmény állította ki, továbbá igazolja a bizonyítvány vagy az oklevél által tanúsított végzettségi szintet, szakképesítést vagy szakképzettséget. Ha a bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulásra, továbbtanulásra történő jelentkezésre vagy szabályozott szakma gyakorlására is feljogosít, akkor a hatósági bizonyítvány ezeket a körülményeket is igazolja. Ha a szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenység részben azonos vagy összetéveszthető egy másik szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenységgel, az eljáró hatóság megállapíthatja, hogy az oklevél vagy a bizonyítvány mely szabályozott szakma vagy mely szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására nem jogosít Magyarországon.

Magyarországon közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményben szerzett bizonyítványok, oklevelek (egyéb iskolai dokumentumok) hitelesítése

A dokumentumok hitelesítését az Ügyfélszolgálati Osztály végzi. A Magyarországon akkreditált oktatási intézmény által kiállított eredeti példányának, vagy az oktatási intézmény által hitelesített másolatának hitelesítő pecséttel és aláírással történő ellátása. A hitelesítést azonnal elvégezzük, az eljárás díjmentes.

Elérhetőségi adatok: Ügyfélszolgálati Osztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: 06-1-795-4755, 06-1-795-4670

Fax: 06-1-795-0214

A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Szilágyi Judit, Vas Anikó, Wida Mónika, Juhász Katalin

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 9-12 és 13-16 óráig

Kedd 9-12 és 13-16 óráig

Szerda 9-12 és 13-16 óráig

Csütörtök 9-12 és 13-16 óráig

Péntek 9-12 óráig

 

A magyar bizonyítványok felülhitelesítését, elismerését végző hatóságok

Külügyminisztérium Konzuli Főosztály

Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.

Tel.: 458-1000

Fax: 201-7323

E-mail: iroda.konz@kum.hu

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda félfogadási ideje:

Hétfő-csütörtök

délelőtt: 9-12-ig

délután: 13-16-ig

Péntek

délelőtt: 9-12-ig

Helye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Szalay utca - Honvéd utca sarok)

Telefon: 795-4755, 795-4670

Telefax: 795-0214

Külföldön tanuló magyar diákok tanulmányi idejének igazolása

Az igazolás kiadását az Ügyfélszolgálati Osztály végzi. Az eljárás megindítását az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kell kérni. A kérelem elbírálása az érvényes és az adott szemeszterre szóló eredeti iskolalátogatási igazolás alapján történik. Az oktatási intézmény akkreditáltságát szükség szerint az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH-MEIK) szakvéleménye igazolja. (Az igazolást, - amennyiben az szükséges, - az Ügyfélszolgálati Osztály hivatalból megkéri.)

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíjasai esetében az iskolalátogatási igazolás és a MEIK szakvéleménye nem szükséges, tekintettel arra, hogy róluk a MÖB-től rendszeresen aktualizált listát kapunk.

Elérhetőségi adatok: Ügyfélszolgálati Osztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: 06-1-795-4755, 06-1-795-4670

Fax: 06-1-795-0214

A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Szilágyi Judit, Vas Anikó, Wida Mónika, Juhász Katalin

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő 9-12 és 13-16 óráig

Kedd 9-12 és 13-16 óráig

Szerda 9-12 és 13-16 óráig

Csütörtök 9-12 és 13-16 óráig

Péntek 9-12 óráig

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás papírmunka


2012.01.28. 00:01 Árpádiusz

Magántanulói státusz

 Magyarország

Ha egy szülő csak rövid időre tervez Angliában élni (például nyelvtanulás céljából) akkor lehetősége van arra, hogy a gyermeke ne essen ki a magyar oktatási rendszerből. Ilyenkor az illetékes oktatási intézményben kell érdeklődni a részletekről. Ezt érdemes a kiutazás előtt legalább egy hónappal megejteni, hogy minden el legyen intézve. Ebben az esetben a gyerek Angliában lesz magántanuló, de a vizsgáit Magyarországon tudja letenni.

Anglia

Angliában is lehetőség van arra, hogy a gyermek magántanuló legyen.  Itt a legfőbb követelmény, hogy a gyermek 5 éves korában el kell kezdeni az oktatását. Ezzel kapcsolatban a szülő nem köteles értesíteni a helyi hatóságokat, de ajánlott. A helyi hatóságok ugyanis ellenőrizhetik a körülményeket illetve segíthetnek a szülőnek. Néhány tény a magántanulással kapcsolatban:

- Nem szükséges, hogy szakképzet tanár felügyelje a tanulmányokat

- Nem szükséges a nemzeti alaptanterv betartása, de ajánlott

- Nem szükséges a helyi önkormányzat illetve oktatási hatóság informálása, de ha valaki az iskolából veszi ki a gyereket, akkor erről az iskolát értesítenie kell

- Nem szükséges oktatási terv vagy órarend készítése

- Nem jár semmilyen állami támogatás a magántanulóknak

- A helyi hatóságok biztosíthatják a tanuláshoz szükséges eszközöket. Ez viszont nem jár, csak adható!

 A helyi hatóságok ellenőrizhetik, hogy a gyerek milyen körülmények között tanul. Ha az ellenőrzés során nincsenek megelégedve a tapasztaltakkal, akkor kötelezhetik a szülőt, hogy a gyereket beírassa az iskolába. További információért érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a Family Information Service-zel.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.27. 00:01 Árpádiusz

Tanítási szünetek Angliában

 Tanítási szünetek 2011-2012-es tanévben

Nyári szünet
2011. Július 23 - 2011. Augusztus 31
Őszi szünet
2011.  Október 22 - 2011. Október 30
Téli szünet
2011. December 17 - 2012. Január 04
Tavaszi szünet
2012. Február 11 - 2012. Február 19 
Húsvéti szünet
2012. Március 31 - 2012. Április 15
Nyári félidős szünet
2012. Június 02 - 2012. Június 10
Nyári szünet
2012. Július 21 - 2012. Augusztus 31
 
Tanítási szünetek 2012-2013-es tanévben
Nyári szünet
2012. Július 21 - 2012. Augusztus 31
Őszi szünet
2012. Október 27 - 2012. November 04
Téli szünet
2012. December 23 - 2013. Január 06
Tavaszi szünet
2013. Február 16 - 2013. Február 24 
Húsvéti szünet
2013. Március 24 - 2013. Április 14
Nyári félidős szünet
2013. Május 25 – 2013. Május 31
Nyári szünet
2013. Július 21 - 2013. Augusztus 30

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.26. 00:01 Árpádiusz

Sixth Form

 

Azok, akik emeltszintű érettségit kívánnak megszerezni, lehetőségük van az úgynevezett Sixth Form-ra.  Ez is az érettségi egy szintje, de magasabb képzési szintet jelöl. Magyarországi viszonyokhoz mérten talán a technikumhoz lehet hasonlítani. Lényege, hogy az ezzel megszerzett tudás és minősítés miatt a továbbtanulni szándékozók jobb eséllyel tudnak az egyetemeken felvételizni.

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.25. 00:01 Árpádiusz

Emeltszintű érettségi

 

Felső tagozatos diákoknak lehetősége van egy 2 éves oktatás keretein belül magasabb szintű érettségi bizonyítványt adó tanulmányok elvégzésére. A GCSE A, B, C betűkkel minősíti az emelt szintű érettségit, a vizsgázás eredményétől függően. Felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez a GCSE megszerzése követelmény, tehát azok, akik a későbbiekben folytatni kívánják a tanulmányaikat, ez nélkülözhetetlen.

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.24. 00:01 Árpádiusz

Érettségi-GCSE

 Tanköteles korú tanulók, a tanulmányuk befejezésekor kaphatják meg ezt a minősítést. Angliában a GCSE (General Certificate of Secondary Education) a magyarországi gimnáziumi érettséginek felel meg. A GCSE két szintre van osztva és azokon belül pedig a vizsgaeredményektől függően az ábécé betűivel vannak minősítve.

 Alapszintű érettségi bizonyítványt a tanulók jelenleg 16 évesen már megszerezhetik, de ez az oktatási rendszer átalakítása miatt a jövőben csak 18 éves korban lesz lehetséges. A diákoknak kötelező jelleggel csak azokból a tantárgyakból kell vizsgázniuk, mely a nemzeti alaptanterv részét képezik. Természetesen lehetőség van egyéb tantárgyak felvételére is, de ezek esetében a tanulmányok folytatása nem kötelező. Ilyenek lehetnek az idegen nyelv vagy az információ technológia. Minősítés alapján a GCSE ebben az esetben, az eredményektől függően lehet D, E, F vagy G fokozatú.

Továbbképzés

A diákoknak lehetőségük van emeltszintű érettségire illetve az úgynevezett Sixth Form-ra, de ezekre a későbbiekben kívánok kitérni.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.23. 00:01 Árpádiusz

Karrier tanácsadók

 Egy 2011-e felmérés szerint az iskolai tanulmányit befejező 17-19 éves angolok 20%-a tartósan munkanélküli.  Ennek legfőbb oka a korai szakképzés hiánya. Vagyis nem értenek semmihez, nincs semmilyen munkavégzéshez köthető gyakorlatuk. Valószínűleg ezen a tendencián próbál változtatni egy új kezdeményezés, a karrier tanácsadás. Mint már korábban szó esett erről, a diákoknak lehetőségük van különböző szakmákkal megismerkedni. Ez legkönnyebben az oktatásukat végző iskolában tehetik meg, de lehetőségük van egyéb szervezetek segítségét is igénybe venni.

Careers Helpline for Young People

A karrier segélyvonal 13-19 év közötti fiataloknak nyújt segítséget:

Telefon: 0800-100-900

Hivatalos honlap: https://www2.cxdirect.com/home.htm

 

UCAS Progress

Ez a honlap oktatási intézetek keresésében nyújt segítséget: http://www.ucasprogress.com/

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.22. 00:01 Árpádiusz

Napközi 5-11 éves kor között

 

 Az iskolás kor betöltésével lehetősége van a szülőknek, hogy iskolai oktatás előtt vagy után a gyerekek napköziben menjenek.  Ezen szolgáltatások pénzbe kerülnek, de alacsony jövedelemmel rendelkezők igénybe vehetnek anyagi támogatást. De lássuk, milyen típusú napközik vannak:

Breakfast Club

Reggel, átalában 7:30-tól a tanítás kezdetéig lehet igénybe venni. Maga az intézmény általában az iskola területén van, vagy annak tőszomszédságában található. A díja általában 2 font/nap.

After-school Club

Iskolák és közösségi házak területén üzemel és a tanítás után, általában este 6 óráig vehető igénybe. Alkalmanként akár 7 font is lehet az ára, de ez helyenként változó.

Holiday Club

Tavaszi és nyári tanítási szünetek alkalmával van lehetőség ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételére. Ezek a klubok általában reggel 8 és este 6 óra között vannak nyitva és napi 20 font a díja.

Iskolai napközi

Az iskolák térítés fejében tanítás előtt és után egyaránt igénybe vehető gyermekfelügyeletet szoktak biztosítani. Ezek lehetnek:

- Breakfast Club

- Sport Club

- Homework Club

A részletekért érdemes az iskolában érdeklődni.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.21. 00:01 Árpádiusz

Iskolabusz

 

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a gyerek, a helyi önkormányzat által üzemeltetett iskolabusszal járjon iskolába. Ez a szolgáltatás ingyenes, de több feltételnek is eleget kell tenni.

A követelmények a következők:

- Életkor 5-16 év között

- A lakhely szerinti legközelebbi iskolába kell járnia a gyereknek

- A lakhely és az iskola közötti távolság legalább 2 mérföld

 Nincs távolság szerinti kivétel, ha a gyerek testi vagy értelmi fogyatékos. Egyéb kivétel, ha a lakhely és az iskola között a közlekedés nem biztonságos illetve, ha  a szülő a legmagasabb összegű Child Tax Credit-et kapja.

 Igényléshez a következő linket lehet használni:

 

http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp?LGSL=3&LGIL=0&ServiceName=Apply+for+home+to+school+travel+support

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek szoc.juttatás


2012.01.20. 00:01 Árpádiusz

Iskolai egyenruha

 A kormányzat minden iskolát kötelez arra, hogy tanulói egyenruhát hordjanak. Az iskolák ezt térítés fejébe adják a tanulóknak. Az egyenruha ára iskolánként változó, de a helyi hatóságok a rászoruló családok számára ebben is segítséget nyújtanak.  Alacsony bevétellel rendelkező családok az alábbi link segítségével igényelhetnek támogatást:

http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp?LGSL=2&LGIL=0&ServiceName=Apply+for+help+with+school+clothing+costs

 

 

3 komment

Címkék: oktatás gyerek költségek szoc.juttatás


2012.01.19. 00:01 Árpádiusz

Általános iskolai beiratkozás

Állami iskolákban a gyereket be lehet íratni az interneten keresztül illetve a helyi oktatási hatóságot megkeresve, írásban, az általuk kiadott jelentkezési lap kitöltésével. Mindkét esetben figyelni kell arra, hogy a szülők betartsák a jelentkezési határidőt. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy hely hiányában a gyereket nem fogják a lakhelye szerinti legközelebbi intézménybe fogadni.

 A jelentkezés menete

Állami iskolák esetén, az iskola típusától függetlenül a jelentkezés a helyi hatóságokon keresztül történik, tehát nem a kiszemelt oktatási intézményt, hanem a helyi önkormányzatot kell megkeresni.

Ez történhet az interneten illetve írásos formában. A jelentkezési lapon a lakhely szerint legközelebbi intézményeket érdemes megadni, legalább hármat. A férőhelyek korlátozott száma miatt sajnos nem biztos, hogy a legközelebbi helyre fogják a gyereket beírni.

 

Jelentkezési határidő

 A legtöbb helyen a tanévet megelőző év decembere a végső határidő. Ennek ellenére a jelentkezést bármi kor be lehet nyújtani és azt a helyi hatóságnak haladéktalanul el kell bírálnia.

 

 Alsó tagozatos (Primary) iskolába történő beiratkozáshoz kövesd ezt a linket:

http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp?LGSL=13&LGIL=0&ServiceName=Apply+for+a+primary+school+place

 Felső tagozatos (Secondary) iskolába történő beiratkozáshoz kövesd ezt a linket:

http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/index.jsp?LGSL=14&LGIL=0&ServiceName=Apply%20for%20a%20secondary%20school%20place 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás papírmunka


2012.01.18. 00:01 Árpádiusz

Általános iskolai tanterv

 Angliában a nemzeti tanterv (National Curriculum) 4 részre van osztva. Ezeket nevezik Key Stage-nek.

Félévkor és évvégén van szintfelmérés, mely eldönti, hogy a tanuló továbbléphet, vagy évet kell ismételnie.  Az első ilyen szintfelmérésre a Key Stage 02 végén kerül sor. A tanterv az alábbi képen néz ki:

 

Tantárgy

Key Stage 01

(5-7 éves kor)

Key Stage 02

(7-11 éves kor)

Key Stage 03

(11-14 éves kor)

Key Stage 04

(14-16 éves kor)

Angol

x

x

x

x

Matematika

x

x

x

x

Tudomány

x

x

x

x

Informatika

x

x

x

x

Technika

x

x

x

 

Történelem

x

x

x

 

Földrajz

x

x

x

 

Idegen nyelv

 

 

x

x

Művészet

x

x

x

 

Zene

x

x

x

 

Állampolgári ism.

 

 

x

x

Testnevelés

x

x

x

x

 

Key Stage 4 alatt a Year 9-ben, vagyis a gyermek 13-14 éves korában lehetőség van úgynevezett karrier tanácsadásra. Ennek eredményeként Year 10-11 alatt a tanuló szakirányú tanulmányokat végezhet.

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.17. 00:01 Árpádiusz

Iskolakereső

 Az alábbi link segítségével a lakhely szerinti iskolákat lehet megtalálni. A kereső elég részletes. Megadja, hogy a kiválasztott iskola pontosan mely évfolyamokkal foglalkozik, milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt, és még útvonalkeresővel is ki van bővítve.

 

http://schoolsfinder.direct.gov.uk/

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.16. 00:58 Árpádiusz

Iskolatípusok

 Angliában különböző iskolák vannak, beleérte a magán- és alapítványi intézményeket. Az alábbi felsorolás a szülőknek próbál segíteni abban, hogy a gyermekük számára a legideálisabb intézményt találja meg.

Állami iskolák - Mainstream state schools

A jelenlegi jogszabály szerint 16 éves korig ingyenes az oktatás az állami iskolákban. Többségük koedukált, de vannak kifejezetten egynemű iskolák is. Négy fő csoportja az állami iskoláknak részesül állami támogatásban és az Ofsted felügyelete alá tartoznak.

Közösségi iskolák - Community schools

A helyi önkormányzat által működtetett intézmények. A tanítást állami alkalmazottak végzik.  Mivel itt korlátozott a felvételi létszám, ezért itt pályázni kell a helyekért.

Alapítványi iskolák - Foundation and Trust schools

Alapítványok és jótékonysági szervezetek által működtetett intézmények. Saját személyzettel és sajátos felvételi rendszerrel rendelkeznek.

Önkéntes, támogatott iskolák - Voluntary-aided schools

Általában valamely egyház működteti. Saját személyzettel és sajátos felvételi rendszerrel rendelkeznek.

Önkéntes, ellenőrzött iskolák - Voluntary-controlled schools

Alapítványok és jótékonysági szervezetek által működtetett intézmények, melyek a helyi önkormányzat ellenőrzése alatt állnak.

Szakosított iskolák - Specialist schools

Bár szorosan követik a nemzeti alaptantervet, az oktatás egy speciális tárgyra összpontosít. Ez lehet informatika, sport vagy művészet.

Akadémiák- Academies

Független irányítású iskolák. Alapítványok és jótékonysági szervezetek által működtetett intézmények, melyek a helyi önkormányzat ellenőrzése alatt állnak és szoros együttműködésben vannak az oktatási minisztériummal.

Városi szakközépiskolák - City Technology Colleges

11-18 éves kor közötti gyerekek számára nyújt szakképesített oktatást. Az oktatás ingyenes és állami szintű szakképzést illetve A szintű érettségit  adnak.

Speciális alapítványi vagy jótékonysági iskolák - Community and foundation special schools

Testi fogyatékkal vagy tanulási nehézséggel szenvedő gyermekek számára nyújtanak oktatást.

Egyházi iskolák

Egyház működteti. Saját személyzettel és sajátos felvételi rendszerrel rendelkeznek. Bár szorosan követik a nemzeti alaptantervet, a fő irányvonalat a vallás határozza meg.

 Gimnázium - Grammar school

Szorosan követik a nemzeti alaptantervet és az oktatás az általános műveltséghez szükséges tudást biztosítja.

Bentlakásos iskolák - Maintained boarding schools

Ingyenes oktatással várja a gyermekeket, de a szállásért és az étkezésért a szülőnek fizetnie kell.

Független iskolák - Independent schools

Angliában közel 2,300 ilyen intézmény van. Sajátos felvételi rendszerrel és egyedi tantervvel rendelkeznek. Ezekben az iskolákban az oktatás minősége sokkal magasabb, mint az állami iskolákban, de ezért cserébe a szülőknek tandíjat fizetni kell, melynek összege igen magas.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.15. 07:11 Árpádiusz

Iskolai tagozatok

 Az alsó tagozatot „Primary School”-nak nevezik. A nemzeti alaptanterv Key stage 01 és Key Stage 02 szakasza esik ez alá, vagyis az első 6 évfolyam.

A felső tagozat megnevezése „Secondary School”. A nemzeti alaptanterv Key stage 03, Key Stage 04 és a „Sixth Form” szakasza esik ez alá, vagyis az 7-13. évfolyamok.

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás


2012.01.14. 11:06 Árpádiusz

Recepcion Year

 A helyi oktatási hatóságok döntésétől függően a gyerekek 4 vagy 5 éves korukban kezdhetik a Receprion year-t, ami az iskolai előkészítő második szakasza. Ezt nevezik Foundation Stage 2-nek is és ez az év adja a végső alapot a tényleges iskolai tanulmányok elkezdéséhez.

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.13. 00:01 Árpádiusz

Nursery School

 Ezt lehet a hagyományos óvodának tekinteni Angliában. Ezek az intézmények tantervvel rendelkeznek, és szakképzett óvónők foglalkoznak a gyerekekkel 3 és 5 éves kor között. Az állami működtetésűek legtöbb szolgáltatása ingyenes, de a magán illetve alapítványi óvodákért fizetni kell. Lényege a gyermeknevelés és oktatás, de nem olyan magas szinten, mint az iskolában.

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.12. 00:01 Árpádiusz

Free early learning

 Minden 3 és 4 éves kor közötti gyermek jogosult heti 15 órás ingyenes előkészítő oktatásra. A Free Early Learning célja, hogy a gyermek együtt játszon és tanuljon más gyerekekkel, ezzel elősegítve a szocializációt és az iskolára való felkészülést. Ez évente 38 hétig vehető igénybe addig, míg a gyermek be nem tölti a tanköteles kort. A Free Early Learning igénybe vehető többek között óvodákban, játszócsoportokban és gyermekközpontokban.

 A részletekért a helyi Family Information Service-nél kell érdeklődni:

http://findyourfis.daycaretrust.org.uk/kb5/findyourfis/home.page

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek


2012.01.11. 00:01 Árpádiusz

Pre-school playgroup

 A Pre-school playgroup vagy röviden Playgroup az 1980-as évek óta működik Angliában. A magyarra játszóháznak fordítható intézmény feladata a nappali gyermekfelügyelet. A gyerekek már 2-3 éves korukba bekerülhetnek egy ilyen csoportba és legfeljebb 5 éves korig lehet igénybe venni. Magyarországi viszonyokba nézve ez egyfajta napközi bölcsőde, ahol a gyermekekkel nem szakképzett óvónők foglalkoznak, hanem dadák illetve önkéntesek. Működtetésük sok esetben cégek vagy jótékonysági egyesületek által történik. Az intézmény ennél fogva nem nyújt egész napos szolgáltatást, kizárólag a délelőtti órákra korlátozódik a gyermekfelügyelet és fizetni kell érte.

 

A lakhely szerinti Playgoup-okról a helyileg illetékes Family Information Service-nél lehet érdeklődni:

http://findyourfis.daycaretrust.org.uk/kb5/findyourfis/home.page

Szólj hozzá!

Címkék: oktatás gyerek